Vind hier gemakkelijk de meest nabijgelegen
aangesloten locatie

Voer uw plaatsnaam of de 4 cijfers van uw postcode in, maak een keuze uit de aangegeven suggesties en ontdek welke deelnemende lokale verswinkels het dichtst bij u in de buurt zitten! 


Zit er geen gelegenheid bij u in de buurt? Geen zorgen, dagelijks wordt het aanbod vergroot. Of neem de Verskadokaart gewoon mee als u een keer een uitstapje maakt. Mocht u geen geschikte locatie vinden of zit er geen verkooppunt bij u in de buurt, dan kunt u dat hier doorgeven.

WILT U ZICH ALS ONDERNEMER AANMELDEN ALS ACCEPTANT VOOR DE VERSKADOKAART? DIT KAN EENVOUDIG VIA HET ONLINE INSCHRIJFFORMULIER.